Městys Ševětín Vás zve v době předvánoční a vánoční na následující akce: 17.12.2016  09:00  PŘEDVÁNOČNÍ…