Úřední deska

Členské příspěvky
         – příspěvek obce pro rok 2023 činí 20,- Kč/obyvatel/rok (dle počtu obyvatel k 1.1.2023)
           a je splatný do 31.3.2023 na účet č. 162467893/0300

ROK 2023

         ROK 2022

 

Na svém prosincovém zasedání schválil Svazek Budějovicko sever rozpočtový výhled a rozpočet na rok 2018. Podklady k tomuto jednání a výstupy z jednání je možné si stáhnout zde:

 

Ostatní dokumenty týkající se hospodaření svazku v roce 2017 a dokumenty týkající se přezkumu hospodaření svazku v roce 2016

 

Schválený rozpočet na rok 2017 je možné si prohlédnout v následujícím dokumentu: