Kultura v regionu

Kulturní zařízení

Veškerá stálá kulturní zařízení se nacházejí ve městě Hluboká nad Vltavou, které je tímto považováno za přirozené kulturní středisko mikroregionu. Jedinou výjimku tvoří Hornické muzeum v Rudolfově.
Celoročně je v provozu Biograf Panorama – stereo kinosál s kulturním centrem. Velmi známá je Alšova jihočeská galerie, kde se nachází stálé expozice s tematikou Jihočeská gotika, Nizozemské malířství 16. – 18. století a České sochařství 20. století. Především v letních měsících probíhají sezónní výstavy v Galerii Knížecí Dvůr.

Lovecký zámek Ohrada

Již v roce 1841 zde bylo Janem Adolfem ze Schwarzenbergu založeno lesnické a lovecké muzeum. V současnosti se expozice věnuje vývoji dopravy a těžby dřeva, ochraně lesů, způsobům lovu a ochrany zvěře, rybničnímu a říčnímu hospodářství. Mimořádnou hodnotu má sbírka loveckých a pytláckých zbraní. Během letní sezóny jsou na zámku pořádány též výstavy a koncerty.

Zamek_Ohrada

 

Zoologická zahrada Ohrada

Byla založena 1. května 1939 a původně se zaměřovala na tradiční lovnou zvěř, čímž doplňovala expozici sousedního loveckého muzea na zámku Ohrada. Od dubna 1972 se zoologická zahrada začala specializovat na jihočeskou faunu, především z oblasti Šumavy. V současnosti se zde chová přes sto živočišných druhů s původem z celého světa. Svou rozlohou 3 hektary je ZOO Ohrada nejmenší zoologickou zahradou v České republice, přesto má další záměry se rozšiřovat na vlastních přilehlých pozemcích.

Medved

 

Hornické muzeum Rudolfov

bylo otevřené 29.6.1996. Výstava obsahovala na 16 m2 vedle listinných materiálů – důlních map, pohlednic, fotografií a listin sbírku minerálů, modely důlních zařízení zapůjčených z inventáře NTM, uniformu horníka z Adamova, stříbrné mince a střepy renesančních kachlů nalezené v Rudolfově v 70. letech. V r. 1997 došlo k nešťastnému zničení expozice vlivem havárie na vodovodním řádu. Muzeum bylo znovu otevřeno v létě 1999 a dnes vystavuje své expozice v celkem 5 místnostech na zhruba 60 m2. Záběr tématiky je ryze lokální, exponáty lze zhlédnout ve 2 expozicích – dějiny města a dějiny dolování + putovní výstavy. Expozice jsou následující: „Dějiny Rudolfova od 1.pol. 16.století po dnes“ – listinné materiály, mince, privilegia, fotografie, pohlednice, vystavená literatura, pečeti významných osobností a „Rudolfovské hornictví“ – minerály a horniny rudolfovských hald, lampy a kahany, model důlních zařízení, důlní mapy, fotografie, uniforma, literatura, malá replika štoly s havířem.
Významnou roli ve vybavenosti mikroregionu hrají veřejné knihovny, které se významně podílejí na kulturních a vzdělávacích aktivitách. V souladu se zájmem kraje se v budoucnu plánuje jejich využití i pro oblast cestovního ruchu, kde by se mohly stát informačními místy pro návštěvníky jednotlivých obcí. Díky historickému vývoji jsou veřejné knihovny nebo jejich pobočky téměř v každé obci, po jejich postupném vybavení moderní výpočetní technikou a kvalitním připojením na internet by se mohly stát součástí krajského informačního systému, zajišťujícího veřejnosti všeobecný přístup k informacím.