Borek

Projekt Modernizace základní školy Borek

Název projektu: Modernizace základní školy Borek

Projekt Modernizace základní školy Borek byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba: Nástavba a stavební úpravy Základní školy Borek

Zahájení stavby: 30.6.2008
Ukončení stavby: 30.4.2009

Tento projekt byl dotován z ROP NUTS II Jihozápad
Číslo výzvy: 02
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/02.00542

Celková částka vyplacená z regionálního programu byla  11 098115,55 Kč.

Projekt Modernizace základní školy Borek

 

Projekt Modernizace mateřské školy Borek

Název projektu: Modernizace mateřské školy Borek

Projekt Modernizace mateřské školy Borek byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba: Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Borek.

Zahájení stavby: 30.6.2008
Ukončení stavby: 30.4.2009

Tento projekt byl dotován z ROP NUTS II Jihozápad

Číslo výzvy: 02
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí.
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00532

Celková částka vyplacená z regionálního programu byla  5.687.156,87 Kč.

Projekt Modernizace mateřské školy Borek