Turistika v regionu

Stravování a ubytování

Hotel_SteklNedílnou podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu je, kromě dobře zajištěné turistické infrastruktury a kulturních a přírodních atraktivit lákajících návštěvníky, také dostatečná síť ubytovacích a stravovacích zařízení, kde mohou trávit volný čas jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé.
Následující přehled významnějších ubytovacích zařízení na území mikroregionu ukazuje názorně, jaký je nepoměr v rozložení ubytovacích kapacit v řešené oblasti. S jedinou výjimkou (Pension Purkarec) se všechna uvedená zařízení nacházejí ve městě Hluboká nad Vltavou. V dalších obcích se významnější ubytovací zařízení až na výjimky nenacházejí.

Hotely: Hluboká nad Vltavou Adresa Telefon
Hotel Bakalář Masarykova 69 387 965 516
Hotel Štekl (viz. obrázek výše) Bezručova 141 387 967 491, 387 965 982
Hotel Tenis center M. Damm Podskalí 878 387 965 822
Sporthotel Barborka Zahradní 879 387 965 411, 387 965 498
Pensiony: Hluboká nad Vltavou Adresa Telefon
Penzion Fanny Jiráskova 250 387 965 296
Pension Purkarec Purkarec 92 385 725 104
Penzion restaurace KAPR Tyršova 966 387 965 848
Ubytování apartment Zdeňka Prunerová Horní 115 387 965 571
Kempy, chatky, ubytovny: Adresa Telefon
Kemp Bezdrev Bezdrev 387 965 144, 387 967 086
Kemp Křivonoska Křivonoska 387 965 285, 387 965 419
Sportcentrum Dvořák Podskalí 980 387 965 655
Inter Bohemia Pod Kánínem 1051 387 965 510
ISŠE – internát Zvolenovská 535 387 924 203

 

Cyklotrasy

V mikroregionu Budějovicko – sever existuje hustá síť cyklotras, která beze zbytku koresponduje s výše uvedenými předpoklady pro rozvoj cyklodopravy. S městem České Budějovice je mikroregion spojen cyklostezkou č. 12 (evidenční číslo KČT) vedoucí po pravém břehu řeky Vltavy z Českých Budějovic na Hlubokou a dále na sever. Tato cyklostezka je součástí nadregionální cyklotrasy II. třídy, která vede z Tábora přes Hartmanice a Český Krumlov k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště a je jednou z nejstarších a nejužívanějších v Jihočeském kraji. Mikroregionem (obcí Borek) dále prochází cyklotrasa III. třídy č. 122 z Českých Budějovic do Třeboně.
Mikroregionem dále prochází 18 cyklotras IV. třídy, jejichž seznam přináší následující tabulka. Délka cyklotras celkem je celkem 430 km, přičemž síť cyklotras v mikroregionu je jednou z nejhustších v Jihočeském kraji a dává výborné předpoklady pro rozvoj cykloturistiky.
Dalším rozšířením cyklotras na území Mikroregionu je připravovaná trasa Ševětín – Bošilec – Ponědrážka – Veselí nad Lužnicí.

Evidenční
číslo dle KČT
Průběh trasy Trasa
km
Odbočky
km
Celkem
km
12 Hartmanice, rozc. – Hluboká n.Vlt. – Č. Budějovice – Č. Krumlov – Dolní Dvořiště (CZ/A) 95 0 95
122 Třeboň – Č.Budějovice 39 4 43
1051 Hluboká n.Vlt. – Vondrov – Ohrada – Hluboká 9 0 9
1052 Opatovice – Hluboká n. Vlt. 6 0 6
1054 Ševětín – Lhotice – Hosín – Hrdějovice 16 0 16
1056 Hluboká – Hosín – Dobřejovice – U Macarů 8 0 8
1057 Vitín – Poněšice 6 0 6
1058 Ševětín – Vitín – Kafilerie u Lhotic – Hluboká 13 0 13
1060 Ševětín – Radonice – Modrá Hůrka – Týn n. Vlt. 27 0 27
1078 Hluboká n. Vlt. – Munice – Zahájí – Dříteň – Malešice – Temelín – Týn n. Vlt. 28 0 28
1079 Hluboká n. Vlt. – Chlumec – Litoradlice – Hněvkovice 26 0 26
1080 Vodňany – Dívčice – Zahájí 18 0 18
1081 Hluboká n. Vlt. – Munice – Zliv – Plástovice – Hlavatce – Netolice 23 0 23
1082 Hluboká n. Vlt. – Čejkovice – Křenovice – Dubné – Lipí – Křemže 25 0 25
1083 Dívčice – Zbudov – Plástovice – Břehov – Křenovice – Dubné 20 0 20
1084 Ohrada – Zliv – Zbudov 10 0 10
1085 Zliv – Pištín – Břehov – Dehtáře – Čakov – Holašovice – Brloh 26 0 26
1086 U Bezdrevu, rozc. – Dasný – Čejkovice – Břehov 8 0 8
1096 Rudolfov – Zvíkov – Domanín 17 0 17
1107 U Libniče – Rudolfov – Dubničné, rozc. 6 0 6
Celkem 426 4 430
Celková délka cyklotras procházejících mikroregionem:430 km