Mikroregion

Svazek měst a obcí mikroregionu Budějovicko – sever

Svazek měst a obcí mikroregionu Budějovicko – sever byl založen dne 25.6. 2001 (rozšířen byl v roce 2003, po přistoupení obcí Adamov a Libnič a v roce 2004 po vstupu Rudolfova, Ševětína a Vitína) z důvodů nutnosti společného postupu členských obcí při ochraně životního prostředí, koordinaci investičních akcí a územních plánů, slaďování zájmů a činností místních samospráv, správě společného majetku svazku a propagaci sdružení a jeho území.

Konkrétně se jedná o koordinaci práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje, sociální infrastruktury, správy majetku, vodního hospodářství a životního prostředí a jeho ochrany. Z právního hlediska jde o zájmové sdružení obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a §20, odst. 2 a 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Aktuální znázornění území pokryté členskými obcemi a polohu svazku v rámci Jihočeského kraje ukazuje následující mapové zobrazení:

20140515_HraniceSvazku